Gry menedżerskie – podstawy programowe do zaliczenia


Informujemy iż na studiach Trening Kreatywny i Gry Umiejętnościowe rekomenduje się poniższe opracowania do superwizji końcowej:

  • zabawa językowa – „Jan II Sobieski w świetle listów do Marysieńki” oraz „Realizacja prawa do swobody wypowiedzi przez środki społecznego przekazu”
  • gra zespołowa : „Oblicza pamięci w cyklu podolskim Włodzimierza Odojewskiego” i „Rola i znaczenie szlaku świetego Jakuba w turystyce pielgrzymkowej Hiszpanii”
  • zabawa językowa : „U2 jako urzeczywistnienie mitu popkultury w społeczeństwie postmodernistycznym” oraz Samorozwojowe Gry Menedżerskie Napisane Dla Inżynierów i „Lubelski szlak kulinarny produktów tradycyjnych”
  • symulacja lingwistyczna : „Wampiry w europejskich tradycjach i kulturze. Mit czy rzeczywistość” oraz „Konstantyn Wielki. Miedzy religią chrześcijańską a starorzymską”
  • zabawa słownikowa : „Oddziaływanie Collegium Europaeum Gnesnense na Gniezno i region” i „Warunki klimatyczne Islandii”
  • gra strategiczna – „Uosobienie dobra na przykladzie gatunku fantasy” i „Duch jako element historii i psychiki narodu niemieckiego w twórczości Tomasza Manna”
  • gra menedżerska – „Gnieźnieńskie szyldy sklepowe a ustawa o języku polskim” i „Myślenie Zachodu i Wschodu na modelu starożytnej Grecji i Chin”
  • zabawa komunikacyjna : „Inkwizycja jako instrument polityczny i społeczny działalności Kościoła Katolickiego w wiekach średnich” i „Rasizm jako przejaw wykluczenia”
  • gra menedżerska – „Postać Jadwigi Śląskiej w religijności i kulturze polskiej” oraz „Niekonwencjonalne hotele Świata”