Dotacje na warsztaty z zarządzania


Informujemy że w ramach pogramu dofinansowań „Pomorski Program Pomocowy” do weryfikacyjnego etapu przechodzą znajdujące się na poniższej liście granty:

 • stworzenie cyfrowej platformy do procesowania wnętrz pomieszczeń – szkolenia pracownicze
 • zbudowanie cyfrowej wyszukiwarki oraz projektu tworzenia rankingów firm – szkolenia z konfliktów
 • Treningi Z Zarządzania – szkolenia interpersonalne
 • – warsztaty firmowe
 • zbudowanie platformy z nowoczesnymi e-usługami w postaci audiolearning-u, wyszukiwarki i automatycznie generowanych testów – treningi firmowe
 • wypracowanie serwisu prezentującego biogaz jako źródło energii odnawialnej – szkolenia z obslugi klienta
 • stworzenie, uruchomienie, wypromowanie i skok technologiczny sportowego portalu społecznościowego hungry4sport i zaimplementowanie w nim e-usług – szkolenia pracownicze
 • wzrost konkurencyjności na bazie modernizacyjnej technologii i nowych produktów – treningi z zarządzania projektem
 • innowacyjne wsparcie usług eksportowych przedsiębiorstwa Mostostal Konin sp z oo – szkolenia z kreatywności
 • Akademickie Centrum Materiałów i Nanoprocedury – treningi z przywództwa
 • modyfikacja procesów biznesowych dzięki wdrożeniu projektu B2B w firmie HIPER-GLAZUR Sp z oo – szkolenia z delegowania
 • Badania nad uczącymi się projektami sterowania dla robotów edukacyjnych – treningi z obslugi klienta
 • Biożywność – nowoczesne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego – warsztaty negocjacyjne
 • Budowa platformy wymiany rejestrów pomiędzy ASP Poland sp z o o a Partnerami – warsztaty miekkie
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez uruchomienie innowacyjej technologii nadruku Wet-Flex – szkolenia z komunikacji
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2009 r przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5,6 osi priorytetowych systemu Operacyjnego nowoczesna Gospodarka – szkolenia z konfliktów
 • EKSPANSJA HOTEL SERVICE W EUROPIE – szkolenia z zarządzania czasem