Gry komunikacyjne – grupa mgr Gardocki


Scenki menedżerskie – lista na szkolenie:

 • Warsztaty HR
 • „Ocena biznesowa wpływu inwestycji realizowanych lub planowanych do realizacji w ramach działań menedżerskich i finansowych IX i
 • Symulacje menedżerskie , prof. E. Ciężkowski
 • Bieszczady i Pogórze Strzyżowsko-Dynowskie. Przewodnik szkoleniowy. Wyd. II
 • Jakość techniczna drzewostanów bieszczadzkich
 • Gry menedżerskie , doc. B. Aleksy
 • Ocena biznesowa jakości i skuteczności wsparcia kierunków zamawianych w ramach Poddziałania 4.1.2 PO KL
 • Ocena biznesowa postepu wdrazania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
 • Organizator turystyki w środowisku młodzieżowym, zeszyt 6
 • Renesans w Polsce
 • Warszawa – przewodnik szkoleniowy turystyczny
 • Ziemia Jędrzejowska
 • Ekumeniczny Konkurs Wiedzy Biblijnej JONASZ
 • Spełnię twoje trzy życzenia – Kevin Andrew Rogers (407)
 • Ciotka Julia i skryba – Mario Vargas Losa (1050)
 • Szkodliwe intencje – Robin Cook (1725)
 • Wezwanie – John Grisham (2510)
 • Horynieccy (tom 2) – Karol Józef Stryjski (2751)
 • Stowarzyszenie umarłych poetów – Tom Schulman (3731)
 • Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską – Gian Franco Gambarelli (4460)
 • Kupcy Wenusjańscy – Pohl Frederic Gateway (5003)
 • Stworzenie świata – Gore Vidal (5705)
 • Kolebka – Arthur C. Clarke (6438)
 • Japońska metoda leczenia Yumeiho – Masayuki Saioni (6555)
 • Symulacje biznesowe , dr hab. D. Borecki