Scenki z zarządzania – założenia do zaliczenia


Zawiadamiamy że na programie Edukacja Innowacyjna i Gry Szkoleniowe proponuje się prezentowane na niniejszej liście publikacje do pracy dyplomowej:

  • gra słownikowa : „Atrakcyjność turystyczna Pojezierza Augustowskiego” oraz „Cenzura i ludzie cenzury w PRL-u. Struktura i działalność urzędów cenzorskich w latach 1965-1972”
  • zabawa biznesowa – „Specyfika kuchni tureckiej i jej obecność w kuchni narodów bałkańskich” oraz „Charakterystyka postaci wampirycznej w obserwowanych utworach literackich”
  • symulacja decyzyjna – „Komunikacja czy manipulacja w mediach. Wybrane aspekty socjologiczne i psychologiczne” i Gry Biznesowe i „Wizerunek kobiety w pismach erotycznych i pornograficznych po roku 1989”
  • zabawa strategiczna : „Autoprezentacja użytkowników portalu społecznościowego Facebook, na modelu dwunastu tablic” i „Literatura polska okresu II wojny światowej”
  • gra słownikowa – „Święte kanonizowane przez Jana Pawła II” i „Małzeństwo prawosławne i katolickie – porównanie kultur Wschodu i Zachodu”
  • zabawa strategiczna : „Slogan językowy w reklamie marketingowej społecznej i politycznej” i „Gniezno jako ośrodek europejskiej tożsamości kulturowej”
  • zabawa menedżerska : „Komunikacja międzyludzka ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji werbalnej i niewerbalnej” i „Działania promocyjne kształtujące wizerunek miasta na przykładzie Gniezna”
  • zabawa językowa : „Problematyka społeczna w listach św. Hieronima (Ep. LIX-CVIII)” oraz „Medytacje o sakramencie kapłaństwa w życiu i twórczości Karola Wojtyły”
  • symulacja strategiczna – „Idea patriotyzmu w postawach i twórczości Adama Mickiewicza” i „Współczesny model rodziny w dwóch odmiennych kulturach amerykańskiej i polskiej”